Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Avrupa Birliği

Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlanabilmektedir. Avrupa Birliği Marka Tescili işlemlerinde yetkili kurum (EUIPO) Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi'dir. AB Ülkelerinde markanızı tescil ettirebilmeniz için farklı yöntemler bulunmaktadır. 

Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları Avrupa Birliği marka tescil müracatında bulunabilir.

Madrid Protokolü İle Avrupa Birliği Marka Tescili

Bu yöntemlerden birisi tescil ettirmek istediğiniz markanın Türkiye'de de tescil olması gereklilğini bulunduran WIPO (Madrid Protokolü) yöntemidir. 

CTM (Avrupa Topluluk Markası)

Tek bir işlemle bütün Avrupa Birliği ülkelerinde marka başvurusu ve koruması sağlayan Topluluk Markası sistemidir. Tek bir başvuru, tek bir dil ve para birimi ile 28 üye ülkede tescil işlemi sağlanmaktadır. Bu başvuru yöntemi ile işlem yapılabilmesi için markanızın Türkiye'de tescilli olmasına gerek yoktur. Topluluk markası tescil sahiplerine bir çok avantaj sağlamaktadır. 

» Markanın Topluluk üyesi ülkelerden herhangi birinde kullanılması toplulukta kullanım sayılmaktadır.
» Türkiye de marka başvurusu veya tescilinden bağımsız olarak marka tescil süreci yürütülebilir.
» Topluluğun genişlemesi ile Topluluk Marka Tescil kapsamı, tescil sahibinin herhangi bir çaba veya masrafı olmaksızın yeni üye ülkelere otomatik olarak genişlemektedir.