Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girerek Maddeler Uygulanmaya Başlandı.
21.12.2018

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girerek Maddeler Uygulanmaya Başlandı.

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan Sınai Mülkiyet Kanunu, TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilerek 10 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Türk Patent ve Marka Kurumunun "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir çatıda toplanarak daha sade bir hal alması hedeflenmiştir. Böylece daha etkili bir yasal düzenleme karşımıza çıkıyor.

Peki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet kanunu hangi yenilikleri getiriyor ? 

• Yeni Kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün ismi Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmekle birlikte kurumun kısa adı ise bundan sonra “Türk Patent” olarak kullanılacaktır.
• Daha önce Kanun Hükmünde Kararname’lerle düzenlenen marka ve patent vekilliği mesleği, 6769 sayılı Kanun ile yasal statüye kavuşmuştur.
• Akademisyenlerin buluşları ise “çalışan buluşu” kapsamına alınıyor.

» Markalar

• Marka Tescil süresini kısaltmak amacıyla bültendeki ilan süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. İnceleme ve işlem süreleri hızlanmaktadır.
• Markalaşmada önemli bir yenilik olarak; ses markası, hareket markası gibi yeni marka türlerine de tescil imkanı getirilmiştir.
• Resmi Markalar Bülteninde ilan edilen markalara itiraz edildikten sonra, karşı görüş sahibi itirazda bulunan taraftan markayı kullandıklarına dair belgeler sunması isteyebilecektir. Markaya itiraz eden o markanın kullanıldığını ispatlayamazsa itirazın reddi söz konusu olabilecek.
• Markalar için beraber yer alma imkanı geliyor. Yani önceki hak sahibinden alınacak noter onaylı muvafakatname ile aynı marka, aynı mal ve hizmetler için bir başkası adına da tescil edilebilecek. 
• Tescilli markaların hukuki ihtilaflarında markaların iptalleri için mahkemeye gitmeden Türk Patent Kurumu nezdinde yapılacak başvurularla idari olarak iptal edilebilmesinin önü açılmıştır. Fakat bu sistem ilerleyen yıllarda sisteme girecektir.

» Tasarımlar

Tasarım Tescili müracaatlarında tarifname zorunluluğu kaldırılarak, bülten ilan süreleride 6 aydan 3 aya indirilmiştir. Tasarımların araştırılmasında yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine olanak sağlanmıştır.
• Tescilli tasarımla birlikte tescilsiz koruma da kabul edilmiştir.  Bu konuda 3 yıllık tescilsiz koruma sistemi getirilmiştir. Hukuki ihtilaflara karşı hazırlıklı olması açısından ticari kullanıma ait delillerin iyi saklanması gerekecektir. Bu 3 yıldan sonra aynı tasarımın tescili mümkün değildir. Tescilli koruma için ilk ticari kullanımdan itibaren bir yıl içinde başvurusu yapmak gereklidir.
• Otomobil gibi bileşik ürünlerin motor kapağı altındaki görünmeyen tasarımları koruma dışında bırakılmıştır. Böylece, otomobilin motor kapağı altındaki klakson, buji, akü gibi parçalarının tasarımları koruma dışında kalarak;  oto yan sanayi sektörünün geliştirilmesi ve tüketicilerin bu ürünlere daha çabuk erişmesinin önü açılmıştır.

» Patentler

• İncelemesiz Patent sistemi kaldırılmıştır. Tasarı ile birlikte hak sahiplerine etkin koruma sağlamayan incelemesiz patent sistemi kaldırılırken, faydalı model başvurularına araştırma raporu düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
• Tescillenen patentlere ilişkin 6 ay süreyle itiraz edilmesinin önü açılmış ve patent verildikten sonra itiraz için tek yol olan mahkemeye gidilmesi prosedürü yumuşatılmıştır.
• Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilecektir.
• 10 yıl koruma sağlayan faydalı model belgesi için küçük buluşlar koruma altına alınırken bu buluşlar için faydalı model müracaatı ile beraber yenilik araştırması zorunluluğu getirilmiştir. Artık faydalı model müracaatlarında yeni olmayan buluşlar reddedilecektir.
• Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacaktır.Patent hakkı, koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi veya yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi halinde sona erecektir.

» Coğrafi İşaretler

• Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının bültende yayımlanması suretiyle, tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan ilan ücretleri ortadan kaldırılarak; 6 ay ilan süresi 3 aya indirilmiştir.
• Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, bunları, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanacaktır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunlu olacaktır.
• Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma sıklığı 10 yıldan 1 yıla indirilerek, denetim mekanizması güçlendirilmiştir.
• Hayvan ırkları, bitki tür ve çeşitleri coğrafi işaret olamayacaktır.

Diğer Haberler