Loading...
Gönderiliyor...
MARKA SORGULAMA TALEBİ
* Tescil ettirmek istediğiniz markanın güncel durumunu detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Tanınmış Marka Tescili

Tanınmış Markalar, yalnızca hedef kitlesi tarafından değil aynı zamanda, toplumun tüm kesimleri tarafından kabul edilebilir düzeyde tanınmışlığa ve bilinirliğe erişmiş herhangibir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde otomatik olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan markaları ifade eder.

Tanınmış Marka hakkı sahiplerinin muhtemel bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmeleri, markalarına taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini, tazminat davasında uğradıkları zararlarının büyüklüğünü kanıtlamaları daha kolaydır. 

Tanınmış markanın sahibine sağladığı pek çok avantaj bulunmakla birlikte, kısaca belirttiğimiz unsurlarda önemini vurgulamak için yeterli düzeyde fikir vermektedir:

» Tanınmış markanın aynısının ya da bir benzerinin, esasen tescilli olduğu sınıf/sınıflar dışında da tescil edilmesi mümkün değildir. Olası tescil başvurularıda, tanınmış marka sahibinin itirazına gerek kalmaksızın, aynı veya benzer başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından doğrudan reddedilmektedir.
» Olası bir dava durumunda, karar organlarına karşı, hakka tecavüz fiilinin ispatı, normal bir markaya oranla çok daha kolay olmaktadır.
» Günümüzde, firmaların ulusal ya da uluslararası pazarda rekabet ederken başarılı olabilmelerinin ön koşullarından biri, maddi güçlerinin yanında, sahip oldukları entellektüel güçleri ve bu gücü sağlayan saygınlıklarıdır. Sahip oldukları markalarının tanınmışlık şerhi taşıması da kendileri için en önemli saygınlık unsurlarından biridir.   

Anlam Patent İletişim