Loading...
Gönderiliyor...
MARKA BAŞVURU FORMU
* Uzmanlarımız 30dk içerisinde sizlerle iletişime geçerek işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Telif Hakları

Telif Hakları, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Telif Hakları sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleri eserdir.

İsteğe Bağlı Kayıt Tescil

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan Telif Hakları, İsteğe Bağlı Kayıt Tescil işlemi ile eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.

Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz. İsteğe Bağlı Kayıt Tescil ile gerçekleştirilen Telif Hakları başvurularında ülkesellik ilkesi geçerli olup fikir sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. 

Telif Hakları müracaatında Eser Sahibi belirtilmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir.Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi ile Telif Hakkı Alınabilecek Eser Çeşitleri;
» Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir vb.),
» Her çeşit yazılı koreografi eserleri (stand-up, tiyatora, sahne oyunları vb.) 
» Karikatür eserleri, Her türlü tiplemeler.
» Program senaryoları (yarışmalar, belgeseller, program formatları vb.)
» Musiki eserlerinin nota olarak yazılan besteleri (ve sözleri)
» Bilgisayar programları ve veritabanları
» Web sitesi projeleri
» Akıllı telefon uygulamaları
» Estetik değeri olmayan her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri

Anlam Patent İletişim