Loading...
Gönderiliyor...
MARKA BAŞVURU FORMU
* Uzmanlarımız 30dk içerisinde sizlerle iletişime geçerek işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Telif Hakları

Kişilerin bilgi ve emek ile oluşturduğu ürünler üzerindeki sağlanan hukuki haklara fikri haklar denir. Fikri haklar üzerindeki hakların tesisi eserin oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

Telif Hakları; Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleri eserdir.

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan Telif Hakları, İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi ile eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.

Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar.

İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz. İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil ile gerçekleştirilen Telif Hakları başvuruları fikir sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır.

» İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi ile Telif Hakkı Alınabilecek Eser Çeşitleri;

İlim ve Edebiyat Eserleri

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler (roman, hikaye, şiir, senaryo, v.b.),
Her çeşit danslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,
Estetik değeri olmayan teknik ve bilimsel nitelikli fotoğraf eserleriyle, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri,
Estetik değeri olmayan her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,
Musiki eserlerinin nota olarak yazılan besteleri (ve sözleri),
Bilgisayar Programı ve Veritabanları

Güzel Sanat Eserleri

Estetik değere sahip olan,
Yağlı ve suluboya tablolar,
Her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi
Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
Mimarlık eserleri,
El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
Grafik eserler,
Karikatür eserleri,
Her türlü tiplemeler.
Musiki Eserleri

Sözlü ve Sözsüz Besteler