Loading...
Gönderiliyor...
MARKA BAŞVURU FORMU
* Uzmanlarımız 30dk içerisinde sizlerle iletişime geçerek işlemlerinizin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Patent / Faydalı Model müracaatlarınızda işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için gerekli olan evrakların listesini aşağıda belirtmekteyiz; işlemlerin tarafımızca doğru ve hızlı olarak yapılabilmesi için gerekli olan evrakları firmamızdan talep edebilir veya online sistem üzerinden temin edebilirsiniz.

» Patent / Faydalı Model Belge Başvurularında Gerekli Evraklar
• Tüzel kişilikler (Şirketler) için tam ticari ünvanı, açık adresi ve vergi dairesi/numarası (Kaşe)
• Gerçek kişiler (Şahıslar) için TC kimlik numarası (Kimlik Fotokopisi)
• Hizmet Sözleşmesi ve Vekaletname (Bu evraklar firmamız tarafından iletilmektedir, vekaletname noter onayı gerektirmemektedir.)
• Buluşunuzu açıkça özetleyen tarifnameniz
• Buluşunuzu gösterir teknik çizim veya ürün görselleriniz
Patent / Faydalı Model Belgesinin başvuru müracaatı için ödenen başvuru ücretine ait dekont